hypopharyngeal kræftbehandling (pdqто): behandling [] -stage ii hypopharyngeal kræft

Behandlingen har været primært kirurgi, som normalt følges med postoperativ strålebehandling (PORT). Fordi disse tumorer er klinisk tavs, indtil de når fremskredne stadier, er det meget usædvanligt at diagnosticere disse tumorer på T2 n0 fase.

Forekomst og Mortalit; Anslået nye tilfælde og dødsfald fra penis (og andre mandlige kønsorganer) kræft i USA i 2014: [1; Nye tilfælde: 1,640; Dødsfald: 320; Risikofaktor; Penis kræft er sjælden i de fleste udviklede lande, herunder USA, hvor den er mindre end 1 per 100.000 mænd om året. Nogle undersøgelser tyder på en sammenhæng mellem humant papillomvirus (HPV) -infektion og peniscancer. [2,3,4,5] Observationsstudier har vist en lavere forekomst af penis …

De fleste neoadjuverende kemoterapi kliniske forsøg har medtaget stadie II hypopharyngeal carcinompatienter for forsøg på grund af de lave overlevelsesrater for denne gruppe patienter. [5]